Αναγέννηση για την εκ νέου δημιουργία ευκαιριών που θα συμβάλλουν στην βελτίωση του βιοτικού και πνευματικού επιπέδου ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Πρόοδος για τη βελτίωση της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στα νησιά της άγονης γραμμής και τον εμπλουτισμό της πνευματικής εξελιξης και της αθλητικής παιδείας των νέων της
                       ακριτικής Ελλάδας.

ΥΓΕΙΑ

Εδώ και 1,5 χρόνο υλοποιείται το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με αποδέκτες τους κατοίκους των νησιών της άγονης γραμμής ύστερα από 3 χρόνια εντατικού σχεδιασμού και οργάνωσης.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο Οργανισμός θα υλοποιήσει το πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια 2015» για τις ίσες ευκαιρίες άθλησης στα νησιά της άγονης γραμμής. Επίσης προετοιμάζει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την πλάνο λειτουργίας του Κέντρου Ανάπτυξης νέων Αθλητών διαμέσου του αθλητισμού (Hellenic Youth Sports Development Center).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο οργανισμός σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά πρόγραμματα για ιατρούς, γυμναστές, επιστήμονες.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όλες οι δράσεις αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών σε τμήματα της κοινωνίας οι οποίες βιώνουν πιο έντονα τις συνέπειες της οικονομικής/ κοινωνικής κρίσης.

  • Ο Οργανισμός ιδρύθηκε την 1 Αυγούστου 2008 με αρχικό σκοπό την χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα δημιουργία, προώθηση και οικονομική ενίσχυση δραστηριοτήτων που προάγουν τον πολιτισμό, την υγεία και τον αθλητισμό.
  • Τα προγράμματα του οργανισμού έχουν ως στόχο όλους τους κατοίκους – χωρίς καμία διάκριση- των ακριτικών περιοχών της Ελλάδας κυρίως των νησιών της «άγονης γραμμής» (30 νησιά) καθώς και ορισμένων πληθυσμιακών ομάδων οι οποίες έχουν πληγεί σημαντικά από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που βιώνει η πατρίδα μας.
  • Ύστερα από σχετική απόφαση των μελών της Διοίκησης θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και νέες της πατρίδας μας ώστε να μην επηρεαστεί η υγιής σωματική και πνευματική μας ανάπτυξη από την οικονομική κοινωνική κρίση.

snf_logo2

Αποκλειστικός Δωρητής των Δράσεων της Αναγέννηση & Πρόοδος είναι το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) καθώς οι δράσεις του οργανισμού αποτελούν και πρωτοβουλίες του ΙΣΝ.