Κινητές Ιατρικές Μονάδες

Το  Εθνικό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  – «Κινητές Μονάδες Υγείας» είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και  ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιανουάριο  2014 από την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, κατόπιν διετούς προετοιμασίας (Ιανουάριος 2012).

Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με στόχο τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης των κατοίκων των απομακρυσμένων νησιών σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

Για την υλοποίηση αυτού του καινοτόμου για τα ελληνικά δεδομένα  προγράμματος υπήρξε στενή συνεργασία των στελεχών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με τα στελέχη του ΜΚΕ «Αναγέννηση και Πρόοδος», της Ανωνύμου Εταιρείας Μονάδων Υγείας καθώς πλήθους ιατρικού και διοικητικού προσωπικού.


Ύστερα από το πρώτο έτος  λειτουργίας, καθώς και από την καθολική αποδοχή του προγράμματος από τους κατοίκους των ακριτικών περιοχών που έχουν επισκεφτεί και έχουν ξεπεραστεί αρχικές προβλέψεις για το επίπεδο των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και έχοντας αποκτήσει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία  προχωρούμε σε επανασχεδιασμό του προγράμματος -και έχοντας την δική σας συνεχή και καθημερινή συμπαράσταση – ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τόσο την ένταση του έργου όσο και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος αφορά την αγορά δύο ευέλικτων Κινητών Ιατρικών Μονάδων και ενός σύγχρονου Μαγνητικού Τομογράφου, καθώς και του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού που θα καταστήσει τις ιατρικές μονάδες ικανές να ανταποκριθούν στη βασική ανάγκη για ανοιχτή πρόσβαση όλων των κατοίκων της χώρας σε αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας.

Σηματοδοτεί την έναρξη του Εθνικού Προγράμματος Αγωγής-Προαγωγής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σε νησιωτικές, ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πενταετούς διάρκειας και έχει ως στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ιατρικής μέριμνας και υποστήριξης σε κατοίκους παραμεθόριων νησιών και απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας σε εθνικό επίπεδο.