Για την επίτευξη της αποστολής μας, η Αναγέννηση & Πρόοδος σχεδιάζει και υλοποιεί μία σειρά δράσεων στους τομείς της υγείας, του Αθλητισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Η Αναγέννηση & Πρόοδος συστάθηκε το 2008, έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και το πρωταρχικό μας όραμα ήταν να συμπληρώσουμε στις ελλείψεις πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης που αντιμετωπίζουν οι κατοίκοι των ακριτικών περιοχών της Ελλάδας, και ειδικότερα των 30 νησιών της “άγονης γραμμής,” χωρίς καμία διάκριση.

Περαιτέρω, και δεδομένων των πιέσων που δέχονται ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, σαν αποτέλεσμα της οικονομικο-κοινωνικής κρίσης που βιώνει η πατρίδα μας, η Αναγέννηση & Πρόοδος οραματίζεται, δημιουργεί και προωθεί δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Μάλιστα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα που αφορούν τους νέους και νέες της πατρίδας μας, ώστε να αποτρέψουμε τυχόν αρνητικές επιρροές στη σωματική και πνευματική ανάπτυξη της νέας γενιάς ως αποτέλεσμα της οικονομικο-κοινωνικης κρίσης.

Αποστολή της Αναγέννηση & Πρόοδος


Σκοπός της εταιρείας ορίζεται η προαγωγή και οικονομική ενίσχυση δραστηριοτήτων που υπηρετούν την καλλιέργεια και ηθική του ανθρώπου, στοχεύοντας πρώτιστα στη βελτίωση του βιοτικού και πνευματικού επιπέδου

Συμφωνα με το τροποποιηθέν καταστατικό και τη σύνταξη του στρατηγικού σχεδιασμού στις 17 Σεπτεμβρίου του 2014