Αθλητικά Μονοπάτια

O οργανισμός «Αναγέννηση και Πρόοδος» διοργανώνει καλοκαιρινά προγράμματα σε νησιά της άγονης γραμμής, με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τα προγράμματα διεκπεραιώνονται υπό την επιστημονική και ιατρική επίβλεψη της Α’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής και της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού.


Οι Δωρητές & Υποστηρικτές μας

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κάτω από την αιγίδα των Δήμων αυτών των νησιών και είναι αποκλειστική πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με την επιστημονική επίβλεψη της Α ΄Πανεπιστημιακής Ορθοπεδικής Κλινικής και Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού.