Αποστολή Προγράμματος

Η ΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» επιθυμεί να προσφέρει ίσες ευκαιρίες άθλησης σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες και κυρίως στα νέα παιδιά.

Το πρόγραμμα  «Αθλητικά Μονοπάτια» περιλαμβάνει δράσεις για την ισότιμη δίχως οικονομικούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς κ.λπ. όλων των Ελλήνων στον Αθλητισμό.


 Στόχοι
  • Η διείσδυση του αθλητισμού στην καθημερινότητα των Ελλήνων.
  • Η ενίσχυση της Αθλητικής Κουλτούρας στην Ελλάδα.
  • Η συστηματική ένταξη της Φυσικής Αγωγής και των αθλητικών δραστηριοτήτων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία.
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαμέσου των αθλητικών δραστηριοτήτων.