Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού

Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού


Η καινούργια αυτή δράση μας αποσκοπεί στην ιατρική και επιστημονική υποστήριξη αθλητών, με ιδιαίτερη έμφαση σε αθλητές παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δομών, την υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων  καθώς και τη δημιουργία υγειών πυρήνων άθλησης όχι μόνο για νέους αθλητές οι οποίοι ακολουθούν οργανωμένα συστήματα προπόνησης, αλλά και για κάθε ενεργό άτομο που κινητοποιείται μαζικά χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις και ευκαιρίες άθλησης.

 • Connector.

  Yποστήριξη

  Aθλητιατρική υποστήριξη σε αθλητικές Ομοσπονδίες της χώρας, μέσω δημιουργίας ιατρικού φακέλου παρακολούθησης της υγείας και της αθλητικής απόδοσης μεγάλου αριθμού ταλαντούχων αθλητών ηλικίας 12-20 ετών, με απώτερο σκοπό την διαχρονική εξέλιξη τους σε αθλητές Ολυμπιακού επιπέδου.

 • Connector.

  Συμβουλές

  Kαταγραφή, αξιολόγηση και παροχή συμβουλευτικών παρεμβάσεων αλλά και αθλητικών δραστηριοτήτων-αγώνων σε μαζικό επίπεδο με στόχο τη βελτίωση της υγείας και ευεξίας στο ευρύ κοινό.

 • Connector.

  Ερευνα

  Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με στόχο τη δημοσίευση των επιστημονικών πορισμάτων, καταξιώνοντας τον ερευνητικό και κοινωνικό χαρακτήρα του κέντρου διεθνώς

 • Connector.

  Εκπαίδευση

  Δημιουργία προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που θα εκπαιδεύει και θα εξειδικεύει φοιτητές πάνω στην σύγχρονη αθλητιατρική ενισχύοντας περαιτέρω τη δράση του κέντρου στο χώρο της υγείας και ευεξίας.