Αίτηση 3/μηνης εργασίας για τα Αθλητικά Μονοπάτια Χειμώνα σε νησιά της άγονης γραμμής 2020 – AMX2020Q