Αίτηση εργασίας εργασίας ορισμένου χρόνου για το καλοκαιρινό αθλητικό πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια 2019»