Αίτηση εργασίας ορισμένου χρόνου για το καλοκαιρινό camp «Αθλητικά Μονοπάτια 2020» για παιδιά με αναπηρία