Αίτηση εργασίας ορισμένου χρόνου για το καλοκαιρινό αθλητικό πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια 2020»