Διανύοτας χιλιόμετρα για να βρεθούν δίπλα στους κατοίκους ακριτικών περιοχών – Κινητές Ιατρικές Μονάδες, Νοέμβριος 2019

  • 19/11/2020