Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες συμμετέχουν στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού με αποστολές στη Νησιωτική Ελλάδα