Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες συμμετέχουν στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού με πρώτο σταθμό την Κω | 28-31.05.21