Η 75η αποστολή των Κινητών Ιατρικών Μονάδων πραγματοποιείται στις Πρέσπες

  • 23/07/2020