Επίδειξη και χρήση προσομοιωτών εικονικής πραγματικότητας | Medical Simulation Lab | 10-13.05.21