Η βιωματική ιατρική εκπαίδευση μέσω προσομοιωτών εικονικής πραγματικότητας ξεκινά στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ