Προτεινόμενο πρόγραμμα άσκησης 7-βδομάδων από την Ερευνητική Ομάδα Καρδιακής Άσκησης (CERG) του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστημών και Τεχνολογίας,

  • 23/03/2020